Uw steun is van harte welkom!
Stichting On Wheels ontvangt geen overheidssubsidie en is dus volledig afhankelijk van giften en van de inzet van vrijwilligers. Elk stukje steun is daarom ook van harte welkom! Er zijn verschillende manieren waarop u ons kunt helpen. U kunt donateur, vriend of sponsor worden voor één of meerdere jaren. Ook kun je zelf in actie komen, door vrijwilliger te worden of een actie op te zetten. In het menu vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden en een inschrijfformulier.

Uw gift is aftrekbaar!
Stichting On Wheels is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat heeft voor u als voordeel dat giften die u aan ons doet, aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt van uw gift dan ook een factuur van ons krijgen. Bel of mail ons gerust voor meer informatie. Direct een bedrag overmaken mag natuurlijk ook! Onze IBAN is NL17 INGB 0000113301. Vermeld wel graag uw volledige naam, adres en woonplaats bij uw overschrijving.